Category : 2014

Siti (2014)

2014, Drama No comment
Siti (2014)
Sinopsis: SITI bercerita tentang kehidupan satu hari seorang perempuan bernama Siti (Sekar Sari), 24 tahun. Siti adalah seorang ibu muda, yang harus mengurusi ibu mertuanya, Darmi (Titi Dibyo), anaknya,Bagas (Bintang Timur Widodo), dan suaminya, Bagus